Go back


download musicfile

Her kommer, Jesus, dine små

Her kommer, Jesus, dine små
og vil til deg i stallen gå.
Opplys enhver i sjel og sinn
å finne veien til deg inn!

Vi løper deg med sang imot
og kysser støvet for din fot,
å salig stund, å søte natt
da du ble født, vår sjeleskatt!

Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal
hvor man deg intet annet bød
enn stall og krybbe, kors og død!

Men, Jesus, hvordan går det til
at dog så få betenke vil
den store, store kjærlighet
som drog deg til vår jammer ned.

Å, drag oss ganske til deg hen,
du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelvei!

La verden ei med all sin makt
oss vende bort fra dåpens pakt,
men gi, at all vår lengsel må
til deg, til deg alene stå!

Så skal det skje, at vi engang
blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis.

Her står vi nå i flokk og rad
om deg, vårt skjønne hjerteblad.
Å hjelp, at vi og alle må
i himlen for din trone stå.

        

Norwegian Christmas song

«Her kommer, jesus, dine små» er en salme som ofte brukes som julesang. Teksten er av den danske biskop og salmedikter Hans Adolf Brorson fra 1732, og melodien som brukes er av Johann Abraham Peter Schultz fra 1786. Salmen finnes i Norsk Salmebok på nr. 42.