Go back


Bjarne Slapgard (born 11. november 1901 in Verdal - 25. desember 1997 in Levanger) was a norwegian writer and folk high school teacher.
Bjarne Slapgard (born 11. november 1901 in Verdal - 25. desember 1997 in Levanger) was a norwegian writer and folk high school teacher.
He was born on the farm Halset in Verdal. He got educated as a teacher at Levanger teachers college in 1924. He first worked as a teacher in Øyestad and Skaun, and then as a teacher at Nordmøre Folk high school, in Surnadal from 1931 to 1938. Slapgards main work in the school sector, was as a rector at Hardanger Folk high school from 1938 to 1957, and then in Frosta to 1966.
Slapgard wrote more than 70 books, mostly novels, but also some essays and 18 child- and youthbooks. He debuted with the novel 'Liv av leir' in 1942. With this novel he got the first price in a nordic competition. In 1945 he wrote the novels Frende and Varg, and in 1948 Blind kamp. With 'Dagen du gav oss' (1950) he got the Melsomprice. Slapgard won the competition of best manuscript to the play of Stiklestad, but the arrangers choose to continue with the piece of Olav Gullvåg. In 1961 he published a biography of the poet Edin Holme. Bjarne got the kings merit in gold in 1977. This for his poetry and organisation work.
He was active in the freelance youth movement; in the spoken language case, in the freedom movement and as a member of the council of Bjørgvin diocese. He was also active in the Norwegian Peace organization, and was also foreman in the spoken language organization.
Slapgard received the cultureprice of Nord-Trøndelag in 1986.

In norwegian:

Bjarne Slapgard (født 11. november 1901 i Verdal - 25. desember 1997 i Levanger) var en norsk forfatter og folkehøgskole-lærer.
Han ble født på gården Halset i Verdal. Han tok lærereksamen ved Levanger lærerskole i 1924, og arbeidet først som lærer i Øyestad og Skaun, deretter lærer ved Nordmøre folkehøgskole i Surnadal fra 1931 til 1938. Slapgards hovedvirke i skolen var som rektor ved Hardanger Folkehøgskole fra 1938 til 1957, og deretter på Frosta til 1966.
Slapgard skrev over 70 bøker, for det meste romaner, men også noen essays og 18 barne- og ungdomsbøker. Han debuterte med romanen Liv av leir i 1942. For den romanen fikk han norsk førstepris i en nordisk konkurranse. I 1945 kom romanen Frende og varg, og i 1948 Blind kamp. For Dagen du gav oss (1950) fikk han Melsomprisen. Slapgard vant konkurransen om beste manus til Stiklestadspelet, men måtte se at arrangørene valgte å fortsette med Olav Gullvågs stykke. I 1961 gav han ut en biografi om dikteren Edin Holme. Bjarne fikk tildelt kongens fortjenestes medalje i gull i 1977. Dette for diktning og organisasjons arbeid.
Han var aktiv i den frilynde ungdomsrørsla, i målsaken, i avholdssaken, i fredsbevegelsen og som medlem av Bjørgvin bispedømmeråd. Han var aktiv i Norges Fredslag, var en periode formann i Noregs Mållag.
Slapgard mottok Nord-Trøndelag fylkes kulturpris i 1986
This information about Bjarne Slapgard is written in the book "Hvem er hvem i norsk kulturliv" published 1987:
Slapgard, Bjarne, born 11. november 1901. Novelist, retired schoolman. Teacher Nedenes school, Øyestad in Aust-Agder 1924-27, Venn school, Skaun, 1927-31, Nordmøre Folk high school 1931-37, rector Hardanger Folk high school 1938-57, Nordbyga school 1957-66. Writer, retired 1966-1997. Educated as teacher and supplemented courses in literary matters 1920-24. Foreman in diocesan community, spoken language organisation and agent of IOGT. Member of council of Norways peace organisation, Norways spoken language organisation. Foreman of Norways spoken language organisation. A member of the council of Bjørgvin diocese.
He has written:
18 childbooks and youthbooks, 21 novels; mostly historical, 6 collections of poems, 2 teacherbooks in norwegian, 2 plays, 10 essays and biographies, 4 collections of novellas, 2 memorybooks, many articles in newspapers and time magazines and anthologies with fairytales. Firstprice for the novel 'Liv av leir', 1942. Melsomprice and shared nordic price for the novel 'Dagen du gav oss', 1950. First price for the Olsokplay 1967 and North Trøndelag County cultureprice for 1986. The kings medal in gold for poetry and culturework, 1977.

In norwegian:

Denne informasjonen om Bjarne Slapgard er skrevet i boka "Hvem er hvem i norsk kulturliv" utgitt 1987:
Slapgard, Bjarne, født 11. november 1901. Forfatter, pensjonert skolemann. Lærer Nedenes skole, Øyestad i Aust-Agder 1924-27, Venn skole, Skaun, 1927-31, Nordmøre Folkehøgskole 1931-37, rektor Hardanger Folkehøgskole 1938-57, Nordbygda skole 1957-66. Forfatter, pensjonist 1966-1997. Lærerutdanning og supplerende kurs i litterære spørsmål 1920-24. Formann i sokneråd, venstrelag, mållag og ombod i IOGT. Medlem i styret for Norges Fredslag, Noregs Mållag. Formann i Noregs Mållag. Medlem av Bjørgvin Bispedømmeråd.
Han har skrevet:
18 barnebøker og ungdomsbøker, 21 romaner; mest historiske, 6 diktsamlinger, 2 lærebøker i norsk, 2 skuespill, 10 essays og biografier, 4 novellesamlinger, 2 minnebøker, mange artikler i aviser og tidsskrifter og antologier med eventyr. Førstepris for romanen 'Liv av leir', 1942. Melsomprisen og delt nordisk pris for romanen 'Dagen du gav oss', 1950. Første pris for Olsokspelet 1967 og Nord Trøndelag Fylkes kulturpris for 1986. Kongens gull for diktning og kulturarbeid, 1977.
Read and listen to his poems and music:

  Nordmørssongen   Tolekniven   stiklestad-tonane