Go back


download musicfile        download musicfile mix

Nordmannen

Ivar Andreas Aasen (født 5. august 1813 i Ørsta, død 23. september 1896 i Kristiania)
Mellom Bakkar og Berg ut med Havet
heve Nordmannen fenget sin Heim,
der han sjølv heve Tufterna gravet
og sett sjølv sine Hus uppaa deim.

Han saag ut paa dei steinutte Strender;
det var ingen, som der hadde bygt.
«Lat oss rydja og byggja oss Grender,
og so eiga me Rudningen trygt.»

Han saag ut paa det baarutte Havet;
der var ruskutt aa leggja ut paa;
men der leikade Fisk ned i Kavet,
og den Leiken den vilde han sjaa.

Fram paa Vetteren stundom han tenkte:
Giv eg var i eit varmare Land!
Men naar Vaarsol i Bakkarne blenkte,
fekk han Hug til si heimlege Strand.

Og naar Liderna grønka som Hagar,
naar det laver av Blomar paa Straa,
og naar Næter er ljosa som Dagar,
kann han ingenstad vænare sjaa.

(valgfritt: Dei apokryfe strofane:)

Sud om havet han stundom laut skrida,
der var rikdom på benkjer og bord.
Men kringum såg han trældomen kvida,
og so vende han atter mot nord.

Lat no andre um Storleiken kivast,
lat deim bragla med Rikdom og Høgd.
Millom Kaksar eg litet kann trivast,
millom Jamningar helst er eg nøgd.

Lat deim hava den æra dei kunna
og sin rikdom og styrkje dertil
når då berre dei meg villa unna
og få rå om min arv som eg vil.© Wikipedia

Nordmannen er ett dikt skrevet av Ivar Andreas Aasen. Diktet er bedre kjent som Mellom bakkar og berg. Diktet kom første gang ut i diktsamlingen Symra i 1863. Deler av diktet blir mye brukt, og de to første strofene er gravert på nye norske førerkort.

Symra var et tidsskrift for nordmenn som ble gitt ut i Decorah, Iowa mellom 1905 og 1914. Tidsskriftets formål var å fremme norsk litteratur, historie og åndsliv. Det ble ugitt av Kristian Prestgard og Johs. B. Wist.