Go back


download musicfile mix       download musicfile

Nordmørssongen

Heilt sidan innlandet nedisa drøymde
Nordmøre lyste med grønkande strand.
Storhavet leikande lo eller strøymde
veldig og voggande vildt imot land.
Nordmøre! song det på hei og på fjord!
Nordmøre, heimstad og heilage jord.

Sundrive ligg det med øyar og dalar
innanfrå Trollheim til Smøla og Grip.
Likevel eit når det tonar og talar
ut frå sitt innste i ånd og i svip.
Havdur og fjellsong og skiftande kår
skapte vårt lynde i titusen år.

Lyd berre etter det kviskrar i fjøra
skvulpar kring båten og gnell under plog.
Her skal du fiska, og her skal du føra.
Her skal du grøfta og planta deg skog.
Nordmøre! syng det på hei og på fjord!
Nordmøre heimstad og heilage jord.

Runne av rotom til mange slag yrke
fekk vi ein dag til å arbeida i.
Nordmøre! bruk oss, og Gud gjev oss styrke
gjer oss rett-trugne i tenesta di.
Nordmøre! syng det frå Trollheim til hav.
Signe di framtid til alt blømer av.


        

by Bjarne Slapgard

Bjarne Slapgard (født 11. november 1901 i Verdal, død 25. desember 1997 i Levanger) var en norsk forfatter og folkehøgskole-lærer.
Han ble født på gården Halset i Verdal. Han tok lærereksamen ved Levanger lærerskole i 1924, og arbeidet først som lærer i Øyestad og Skaun, deretter lærer ved Nordmøre folkehøgskole i Surnadal fra 1931 til 1938. Slapgards hovedvirke i skolen var som rektor ved Hardanger Folkehøgskole fra 1938 til 1957, og deretter på Frosta til 1966.
Slapgard skrev over 70 bøker, for det meste romaner, men også noen essays og 18 barne- og ungdomsbøker. Han debuterte med romanen Liv av leir i 1942. For den romanen fikk han norsk førstepris i en nordisk konkurranse. I 1945 kom romanen Frende og varg, og i 1948 Blind kamp. For Dagen du gav oss (1950) fikk han Melsomprisen. Slapgard vant konkurransen om beste manus til Stiklestadspelet, men måtte se at arrangørene valgte å fortsette med Olav Gullvågs stykke. I 1961 gav han ut en biografi om dikteren Edin Holme. Bjarne fikk tildelt kongens fortjenestes medalje i gull i 1977. Dette for diktning og organisasjons arbeid.
Han var aktiv i den frilynde ungdomsrørsla, i målsaken, i avholdssaken, i fredsbevegelsen og som medlem av Bjørgvin bispedømmeråd. Han var aktiv i Norges Fredslag, var en periode formann i Noregs Mållag.
Slapgard mottok Nord-Trøndelag fylkes kulturpris i 1986
This informastion of Bjarne Slapgard is written in the book "Hvem er hvem i norsk kulturliv" utgitt 1987:
Slapgard, Bjarne, født 11.november 1901. Forfatter, pensjonert skolemann. Lærer Nedenes skole, Øyestad i Aust-Agder 1924-27, Venn skole, Skaun, 1927-31, Nordmøre Folkehøgskole 1931-37, rektor Hardanger Folkehøgskole 1938-57, Nordbygda skole 1957-66. Forfatter, pensjonist 1966-1997. Lærerutdanning og supplerende kurs i litterære spørsmål 1920-24. Formann i sokneråd, venstrelag, mållag og ombod i IOGT. Medlem i styret for Norges Fredslag, Noregs Mållag. Formann i Noregs Mållag. Medlem av Bjørgvin Bispedømmeråd.
He has written:
18 barnebøker og ungdomsbøker, 21 romaner; mest historiske, 6 diktsamlinger, 2 lærebøker i norsk, 2 skuespill, 10 essays og biografier, 4 novellesamlinger, 2 minnebøker, mange artikler i aviser og tidsskrifter og antologier med eventyr. Førstepris for romanen 'Liv av leir', 1942. Melsomprisen og delt nordisk pris for romanen 'Dagen du gav oss', 1950. Første pris for Olsokspelet 1967 og Nord Trøndelag Fylkes kulturpris for 1986. Kongens gull for diktning og kulturarbeid, 1977.

music by Gustav Kristiansen

Who is Gustav Kristiansen ?
My mother asked Bernt Bøe, who shipped the question on to Odd Williamsen (Nordmøre museum); who in return shipped the question to Ove Borøchstein and Peder A Rensvik. And this INFO came:
O.W. writes: I 1928 spilte pakkhusarbeider (klippfisk) Gustav Kristiansen fiolin i Kristiansund Symfoniorkester. 2.pult 2.fele. Se foto i "God gedigen musikk" side 40f.
P.R. writes: G. Kristiansen kan være Gustav Kristiansen. Han dirigerte "Toneveld" fra 1942 og fram til sin død. Han skrev også vinnermelodien til konkurransen om nordmørssang utlyst av Nordmøre Songarlag Tekst:"Heilt sidan inlandet nedisa drøymde". Forøvrig en mye brukt fellessang på sangerstevnene i Nordmøre Songarlag.
O.B. writes: De eneste opplysningene jeg har om Gustav Kristiansen er fra manuset mitt om revylivet i Kristiansund. Der står blant annet: "Sangkoret Toneveld ble stiftet 23.februar 1942 med Gustav Kristiansen som dirigent. Han var bare 21 år da han første gangen svingte taktstokken over N:U:L:s sangkor. Senere fulgte flere kor. Det hendte han hadde tre kor samtidig. Gustav Kristiansen var den store ildsjelen som drev Toneveld opp til et høyt nivå. Hele sitt liv viet han til korsangen, og koret oppnådde stor popularitet under hans ledelse. I starten hadde koret 33 sangere, og allerede pinsen 1942 deltok koret på et sangerstevne på Frei. Toneveld holdt sin første kirkekonsert i Nordlandet kirke 8. november 1942, men gjorde også suksess på de skrå bredder med revyene de satte opp i 1944 og i 1946.


Information about Nordmørssongen:
At a songcompetition in Surnadal; my grandfather Bjarne Slapgard won and his song is still used in Surnadal at some holy occasions. The song was made in the period 1931-1938 while Bjarne lived in Surnadal. Nordmøre is a geographic area in midwest Norway.