Go back


download musicfile mix      download musicfile

Den bakvendte visa (The backwards song)
Norwegian folk tune with a very amusing text.


Eg beisla min støvel, eg sala mitt «sverd»
so batt eg merra med sia,
så reiste eg meg til kattemords-ferd
skulle stanse den fårlege strida.
Ref: Eg låg og eg datt, eg drøymde i natt
eg tykte den visa var bakvend radt.

Og reven var raud, og ikorn var snaud
det var tvo dyr uti skogen.
Der sto tvo ikorn og tamde ein bjønn
dei ville vel hava'n for plogen.

Og laksen uppi furutopp
han braut smålauvet av greinar
og ikorn nedpå havsens bott
skulle bryte upp store småsteinar.

Snigelen låg uppå høge hei
og stanga ned skyi med honni.
Og reven hadd fenge fotverk
no kom han kje heimat til bonni.

Kobben han var gjetarsvein
han skulle gå etter sauom.
Der sto ein stein på fire bein
han sat og tvo seg i auom.

So kom der fram ei gråsala geit
var avhogne alle tri beini
so sende dei henne til Dovrefjell
å verje mot alle gråbeinar.

So kom der fram ein gamal blind mann
skulle sjå kor det lei no med tii.
Og månen han gol og stjernone song
og gauken han skein borti lii.

Så gjekk eg meg til kyrkjehus
der sto tvo messar og presta
det brann ein klokkar og sang tvo ljos
der ringde tvo raudmåla hestar.© Wikipedia, the free encyclopedia

Den bakvendte visa er ei humoristisk folkevise med balladeform, men har likevel ikke fått plass i TSB katalogen. Visa skildrer en verden der alt er satt på hodet i en karnevalesk tradisjon.
Alt tyder på at visa er gammel, og den har vært svært populær. En dansk variant er dokumentert allerede på midten av 1500-tallet. Visa er trykt i M. B. Landstads Norske Folkeviser 1853 side 833, men Landstad setter den under avsnittet Røglur og heimløysur. Ifølge Moltke Moe og Knut Liestøl skal den eldste norske oppskrift være fra 1645, Hallingdal. Visa er siden blitt trykt i en rekke visebøker og skolesangbøker.
Også mange norske visesangere har hatt denne på sitt repertoar, blant annet Lillebjørn Nilsen og Alf Cranner. Fra Cranners første plate Fiine antiquiteter er denne visa med.