Go back


download musicfile

Tolekniven
for blandakor (song og piano) 1977

1. Ein tolekniv eg åtte
då liten gut eg var
med holk og nysølv slire
:/: som til ein vaksen kar. :/:

2. Men ingen ville slipe
den kniven kvass til meg.
Dei alle saman svara:
:/: "Huff nei, då skjer du deg!" :/:

3. Sjå, denne sløe kniven
han tidt og ofte glatt
og gjorde hakk i handa
:/: så raude blodet skvatt. :/:

4. Eg klaga denne nauda
ein dag for bestefar.
Han slipte kniven brennkvass
:/: som til ein vaksen kar. :/:

5. "No må du vera redd han
som lyn og farleg eld.
Sjå til at stø du held han
:/: som om det livet gjeld !" :/:

6. Han lærde meg å skjera,
han lærde meg å sjå.
Og støare vart handa
:/: for kvart eit knivskjer då. :/:


        

by Bjarne Slapgard

Bjarne Slapgard (født 11. november 1901 i Verdal, død 25. desember 1997 i Levanger) var en norsk forfatter og folkehøgskole-lærer.
Han ble født på gården Halset i Verdal. Han tok lærereksamen ved Levanger lærerskole i 1924, og arbeidet først som lærer i Øyestad og Skaun, deretter lærer ved Nordmøre folkehøgskole i Surnadal fra 1931 til 1938. Slapgards hovedvirke i skolen var som rektor ved Hardanger Folkehøgskole fra 1938 til 1957, og deretter på Frosta til 1966.
Slapgard skrev over 70 bøker, for det meste romaner, men også noen essays og 18 barne- og ungdomsbøker. Han debuterte med romanen Liv av leir i 1942. For den romanen fikk han norsk førstepris i en nordisk konkurranse. I 1945 kom romanen Frende og varg, og i 1948 Blind kamp. For Dagen du gav oss (1950) fikk han Melsomprisen. Slapgard vant konkurransen om beste manus til Stiklestadspelet, men måtte se at arrangørene valgte å fortsette med Olav Gullvågs stykke. I 1961 gav han ut en biografi om dikteren Edin Holme. Bjarne fikk tildelt kongens fortjenestes medalje i gull i 1977. Dette for diktning og organisasjons arbeid.
Han var aktiv i den frilynde ungdomsrørsla, i målsaken, i avholdssaken, i fredsbevegelsen og som medlem av Bjørgvin bispedømmeråd. Han var aktiv i Norges Fredslag, var en periode formann i Noregs Mållag.
Slapgard mottok Nord-Trøndelag fylkes kulturpris i 1986
This informastion of Bjarne Slapgard is written in the book "Hvem er hvem i norsk kulturliv" utgitt 1987:
Slapgard, Bjarne, født 11.november 1901. Forfatter, pensjonert skolemann. Lærer Nedenes skole, Øyestad i Aust-Agder 1924-27, Venn skole, Skaun, 1927-31, Nordmøre Folkehøgskole 1931-37, rektor Hardanger Folkehøgskole 1938-57, Nordbygda skole 1957-66. Forfatter, pensjonist 1966-1997. Lærerutdanning og supplerende kurs i litterære spørsmål 1920-24. Formann i sokneråd, venstrelag, mållag og ombod i IOGT. Medlem i styret for Norges Fredslag, Noregs Mållag. Formann i Noregs Mållag. Medlem av Bjørgvin Bispedømmeråd.
He has written:
18 barnebøker og ungdomsbøker, 21 romaner; mest historiske, 6 diktsamlinger, 2 lærebøker i norsk, 2 skuespill, 10 essays og biografier, 4 novellesamlinger, 2 minnebøker, mange artikler i aviser og tidsskrifter og antologier med eventyr. Førstepris for romanen 'Liv av leir', 1942. Melsomprisen og delt nordisk pris for romanen 'Dagen du gav oss', 1950. Første pris for Olsokspelet 1967 og Nord Trøndelag Fylkes kulturpris for 1986. Kongens gull for diktning og kulturarbeid, 1977.

music by Magnar Grøndal (1919 - )

På Sula bur Magnar Grøndal. Han har sett tone til ikkje mindre enn 1000 nynorske tekstar! I mars 2004 vart Magnar Grøndals legat lansert. Eit legat med fremste føremål å spreie musikken han har komponert. Mange av dei kjende nynorske lyrikarane er representert. Tekstane kan delast inn i natur, folkelov og kristenliv.