Go back


download musicfile

To katter (two cats)

Det satt to katter på et bord,
Kvirre-virre-vitt, bom-bom !
Den ene på den andre glor,
Kvirre-virre-vitt, bom-bom !
Skal vi ikke klatre ned igjen,
Kvirre-virre-virre-vitt, bom-bom !
Så klatret begge ned igjen,
Kvirre-virre-vitt, bom-bom !

Og da de så var kommet ned,
Kvirre-virre-vitt, bom-bom !
Så sa den ene, ”hør min venn”,
Kvirre-virre-vitt, bom-bom !
”Skal vi ikke klatre opp igjen ?”
kvirre-virre-virre-vitt, bom-bom !
Så klatret begge opp igjen,
Kvirre-virre-vitt, bom-bom !