Go back


download musicfile

Nordmørsminne for Brage 40 år

melodi: Nordmørsminne

Du sat der nedpå og såg på garden,
den var så fager og ven og bratt.
Det blas ein vind nedfrå haugaskaret,
så mild og varm og en skjøne skatt.
Her har du levd dine ungdoms dagar
og sett på sjøen for vær og vinn´.
Så trygg ein plass der som du kan veksa
og finne tryggleik i livet ditt.

Som åra gjekk og du såg frametter,
den garden gav deg eit ungdomsliv.
Og mange sysken rundt fir´ i talet,
dei fylgde deg i alt dagleg triv.
Vi sprang på låven og låg i høyet,
vi aka lia når snøen kom,
og all vår trivnad var god å ha med,
for ekte framferd i bygda vår.

Og når da tida vel så var moden,
du måtte reise med sekken din.
Og reisa bar deg så langt avgarde,
sjølv jammen også til Østerland.
Der var du soldat i Noregs hærlag,
og såg på framferd i krigens land,
men jammen fekk du istaden levva,
og finna freden i solens land.

Og vel attende i kalde Noreg,
du fann att kjærleik i by og land.
Og utpå kysten i værhardt havland,
der fikk du jobb og ei fredleg strand.
Her kunne huset ditt end´leg byggjast,
og finne rom for dei nye liv,
og atter byggja ein heim for framtid
og finna anker for allmenn ferd.

No skal vi syngja og sjå på livet,
og atter komen er freden her.
Og sjå på livet som kjem og pulsar,
og finne kjærleik til alt som skjer.
No må vi gå med i livets straumar,
og unngå skjær som vil koma opp,
og smila høgt når så sola kjem fram,
og varmen brer seg i sinnet vårt.

Skrevet av Ola til sin bror Brage
17. november 2010


        

my brother Brage

Born in Levanger, Norway 22. november 1970. He moved to Surnadal, and had his teenage years here. As adult, he did 2-3 years duty in UN, and was stationed in Libanon. He travelled around the middle east for some time, and then moved to Norway. He got educated in informatics, and started his work as a programmer. He has also a wide variety of interests; as music and nature explorations.

text by abnescio

Abnescio is Ola´s artistname. Ola is Brages brother. He made this songtext at Brage´s 40 years celebration. Ola is educated at NTNU, university of Trondheim in Norway. And he has a keen interest in making music. He also has a wide interest in computergames and chess.