Go back


download musicfile

Alltid freidig


Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.


by Christian Richardt

(født 25. mai 1831 i København, død 18. desember 1882 i Vemmetofte) var en dansk prest, dikter og høyskoleleder (1831-1892). Han ble student i 1848 og teologisk kandidat i 1857. Allerede mens han studerte ble han kjent som dikter, han skrev dikt og skuespill. Etter fullført utdannelse drog han på en lengre utenlandsreise og besøkte blant annet Palestina. Fra 1866 til 1871 var han forstander på Tune Højskole. I 1872 ble han så kapellan i Store Heddinge, i 1876 sokneprest i Ørsted på Fyn og i 1886 sokneprest i Vemmetofte på Sjælland, hvor han ble til han døde i 1892.music by Christoph Ernst Friedrich Weyse

C.E.F. Weyse (født 5. mars 1774 i Altona, død 8. oktober 1842 i København) var en tysk-dansk komponist og organist. Han er mest kjent for sine sanger og salmer til tekster av N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann. Som 15-årig ble han sendt til Danmark for å bli utdannet. Han ble i Danmark resten av sitt liv. Han er først og fremst kjent for sine melodier til danske fedrelandssanger og julemelodier, men har også skrevet syv symfonier m.m. Weyse lærte Mozarts enke Constanze å kjenne de år hun bodde i København (1810–1820) og hadde jevnlig kontakt med hennes mann, den danske diplomat og etatsråd Georg Nicolaus Nissen. Constanze Mozart sammenlignet – meget smigrende for Weyse – Weyses musik med sin manns.© From Wikipedia, the free encyclopedia

«Alltid freidig» er en salme som er skrevet av den danske presten og dikteren Christian Richardt i 1867. Melodien laget Christoph Ernst Friedrich Weyse i 1838. Opprinnelig er teksten en del av syngespillet «Tornerose», men den fikk etter hvert et liv utenfor sin opprinnelige sammenheng og er idag mye brukt både i bryllup og begravelse så vel som ved konfirmasjon og i ungdomsarbeid. Salmen var siste salme i bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i Nidarosdomen i 2002.